Skip directly to content

Uvjeti akcije

Akcija sa popustom odnosi se na grupnu kupnju usluge najma simulatora vožnje na 1 sat po standardnom cjeniku.

Popust se ostvaruje prijavom i verifikacijom interesa 100 zainteresiranih korisnika. Isti korisnik može se prijaviti više puta, te se svaki broji kao poseban korisnik.

Trenutni broj zainteresiranih korisnika prikazan je na stranici za prijavu. 

Uslugu će biti moguće iskoristiti na nekoj lokaciji u centru Zagreba (centar Importanne ili slično) unutar mjesec dana od dana završetka ponude.

Zainteresirani će biti obaviješteni o točnoj lokaciji po završetku ponude.

Plaćanje se vrši pri rezervaciji termina.

Simulator u rezerviranom terminu može koristiti više osoba.

Iskaz interesa ne obvezuje i na kupnju usluge.